វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី “វិធីសាស្រ្តស្រាវជ្រាវ និងការប្រមូលទិន្នន័យសត្វព្រៃ” នៅខណ្ឌរដ្ឋបាលព្រៃឈើព្រះវិហារ

ចេញ​ផ្សាយ​ ១៥ មិថុនា ២០២០ 4060

នៅថ្ងៃអង្គារ៍ ៦ រោច ខែពិសាខ ឆ្នាំ ជូត ទោស័ក ព.ស ២៥៦៤ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ១២ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២០ នាយកដ្ឋានសត្វព្រៃនិងជីវចម្រុះសហការជាមួយខណ្ឌរដ្ឋបាលព្រៃឈើព្រះវិហារបានរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី “វិធីសាស្រ្តស្រាវជ្រាវ និងការប្រមូលទិន្នន័យសត្វព្រៃ” នៅខណ្ឌរដ្ឋបាលព្រៃឈើព្រះវិហារ ដោយមានអ្នកចូលរួមសរុបចំនួន ២៣ នាក់ ។ គោលបំណងនៃវគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះគឺដើម្បីផ្តល់ចំណេះដឹងដល់មន្រ្តីរដ្ឋបាលព្រៃឈើថ្នាក់កណ្តាល និងថ្នាក់មូលដ្ឋានអំពីវិធីសាស្រ្តសិក្សាស្រាវជ្រាវសត្វព្រៃនិងការប្រមូលទិន្នន័យសត្វព្រៃដើម្បីធ្វើការវាយតម្លៃនិងអង្កេតតាមដានស្ថានភាពសត្វព្រៃប្រភេទសំខាន់ៗនៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារ។