ការចុះសិក្សាស្រាវជ្រាវ និងកំណត់តំបន់ព្រៃឈើដែលមានសក្តានុពលសម្រាប់វិស័យទេសចរណ៍ធម្មជាតិជំហានទី១ ក្នុងតំបន់សហគមន៍ព្រៃឈើចង្ក្រានរយ ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងភូមិស្រែណូយ ឃុំក្រាំងល្វា ស្រុកវ៉ារិន ខេត្តសៀមរាប

ចេញ​ផ្សាយ​ ១៥ មិថុនា ២០២០ 4593

រុមការងារនាយកដ្ឋានសត្វព្រៃ​ និងជីវចម្រុះ​ នៃរដ្ឋបាលព្រៃឈើបានសហការជាមួយសង្កាត់រដ្ឋបាលព្រៃឈើស្រែណូយ ខណ្ឌរដ្ឋបាលព្រៃឈេីសៀមរាប​ បានចុះសិក្សាស្រាវជ្រាវ និងកំណត់តំបន់ព្រៃឈើដែលមានសក្តានុពលសម្រាប់វិស័យទេសចរណ៍ធម្មជាតិជំហានទី១ ក្នុងតំបន់សហគមន៍ព្រៃឈើចង្ក្រានរយ ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងភូមិស្រែណូយ ឃុំក្រាំងល្វា ស្រុកវ៉ារិន ខេត្តសៀមរាប។