សិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយស្តីពី បច្ចេកទេសគ្រាប់ពូជឈើ និងកាត់បណ្តុះឈើ ដល់អាជ្ញាធរដែនដី គណៈកម្មាធិការ និងសមាជិកសហគមន៍ព្រៃឈើត្រពាំងផ្គាំ ឃុំបន្ទាយព្រាល ស្រុករលាប្អៀរ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង

ចេញ​ផ្សាយ​ ១៥ មិថុនា ២០២០ 4387

ក្រុមការងាររបស់វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៏ព្រៃឈើ-សត្វព្រៃ នៃរដ្ឋបាលព្រៃឈើ សហការណ៍ជាមួយផ្នែករដ្ឋបាលព្រៃឈើកំពង់ឆ្នាំង ចុះរៀបចំសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយស្តីពី បច្ចេកទេសគ្រាប់ពូជឈើ និងកាត់បណ្តុះឈើ ដល់អាជ្ញាធរដែនដី គណៈកម្មាធិការ និងសមាជិកសហគមន៍ព្រៃឈើត្រពាំងផ្គាំ ឃុំបន្ទាយព្រាល ស្រុករលាប្អៀរ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង។