ការចុះកំណត់ឡូតិ៍ស្រាវជ្រាវព្រៃឈើ ចំនួន ១០ឡូតិ៍ មានទំហំ (៥០ម៉ែត្រ គុណនឹង ៥០ម៉ែត្រ) ស្ថិតក្នុងតំបន់ស្ថានីយស្រាវជ្រាវព្រៃឈើជីខលើ ស្រុកស្រែអំបិល ខេត្តកោះកុង

ចេញ​ផ្សាយ​ ១៥ មិថុនា ២០២០ 4195

ក្រុមការងារវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍ព្រៃឈើ-សត្វព្រៃនៃរដ្ឋបាលព្រៃឈើបានសហការជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន និងសមាជិកចូលរួមសរុបចំនួន ២៨នាក់ (ស្រ្តី ៩នាក់) ដោយចុះកំណត់ឡូតិ៍ស្រាវជ្រាវព្រៃឈើ ចំនួន ១០ឡូតិ៍ មានទំហំ (៥០ម៉ែត្រ គុណនឹង ៥០ម៉ែត្រ) ស្ថិតក្នុងតំបន់ស្ថានីយស្រាវជ្រាវព្រៃឈើជីខលើ ស្រុកស្រែអំបិល ខេត្តកោះកុង។