កម្មវិធីពិគ្រោះ​ ប្រឹក្សា​ និងព្យាបាលជម្ងឺជូនដល់មន្រ្តីរដ្ឋបាលព្រៃឈេី​ ដោយវេជ្ជបណ្ឌិតមកពីសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ​

ចេញ​ផ្សាយ​ ១៤ មិថុនា ២០២០ 3884

នាថ្ងៃទី១០​ មករា​ឆ្នាំ២០២០​ រដ្ឋបាលព្រៃឈេី​ បានរៀបចំកម្មវិធីពិគ្រោះ​ ប្រឹក្សា​ និងព្យាបាលជម្ងឺជូនដល់មន្រ្តីរដ្ឋបាលព្រៃឈេី​ ដោយវេជ្ជបណ្ឌិតមកពីសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ​ ។