កិច្ចប្រជុំពិភាក្សាលើការរៀបចំគោលការណ៍ណែនាំស្តីពីការបង្កើត និងចុះបញ្ជីព្រៃឯកជន និងការអភិវឌ្ឍព្រៃឯកជននៅកម្ពុជា ដើម្បីប្រមូលនូវព័ត៌មាន និងធាតុចូលសំខាន់ៗពីរដ្ឋបាលព្រៃឈើមូលដ្ឋាន និងអ្នកពាក់ព័ន្ធនានា

ចេញ​ផ្សាយ​ ១៥ មិថុនា ២០២០ 6249

នាថ្ងៃអង្គារ ៤រោច ខែជេស្ឋ ឆ្នាំជូត ទោស័ក ព.ស ២៥៦៤ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ ក្រុមការងារនាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍ចម្ការព្រៃដាំ និងព្រៃឯកជននៃរដ្ឋបាលព្រៃឈើ បានសហការជាមួយខណ្ឌរដ្ឋបាលព្រៃឈើកំពង់ចាម រៀបចំកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាលើការរៀបចំគោលការណ៍ណែនាំស្តីពីការបង្កើត និងចុះបញ្ជីព្រៃឯកជន និងការអភិវឌ្ឍព្រៃឯកជននៅកម្ពុជា ដើម្បីប្រមូលនូវព័ត៌មាន និងធាតុចូលសំខាន់ៗពីរដ្ឋបាលព្រៃឈើមូលដ្ឋាន និងអ្នកពាក់ព័ន្ធនានា។