វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី ទីផ្សារគ្រាប់ពូជឈើ និងកូនឈើ ដល់មន្រ្តីរដ្ឋបាលព្រៃឈើ។ គោលបំណងនៃវគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះគឺ ដើម្បីបង្កើនចំណេះដឹងអំពីខ្សែសង្វាក់ទីផ្សារគ្រាប់ពូជឈើ និងកូនឈើដល់អ្នកពាក់ពន្ធក្នុងការផលិត និងលក់កូនឈើ

ចេញ​ផ្សាយ​ ១៣ មិថុនា ២០២០ 4231

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍-សុក្រ ៣-៤ រោច ខែកត្តិក ឆ្នាំកុរ ឯកស័ក ព.ស. ២៥៦៣ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី១៤-១៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍ព្រៃឈើ-សត្វព្រៃនៃរដ្ឋបាលព្រៃឈើសហការជាមួយនឹង Darwin Initiative បានរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី ទីផ្សារគ្រាប់ពូជឈើ និងកូនឈើ ដល់មន្រ្តីរដ្ឋបាលព្រៃឈើ។ គោលបំណងនៃវគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះគឺ ដើម្បីបង្កើនចំណេះដឹងអំពីខ្សែសង្វាក់ទីផ្សារគ្រាប់ពូជឈើ និងកូនឈើដល់អ្នកពាក់ពន្ធក្នុងការផលិត និងលក់កូនឈើ។