ការសម្របសម្រួលសកម្មភាពប្រជុំ ពិនិត្យ និងផ្ទៀងផ្ទាត់តំបន់សក្តានុពលព្រៃសហគមន៍ចំនួន០៣កន្លែង គឺសហគមន៍ព្រៃឈើភ្នំខ្ពប ដែលស្ថិតក្នុងឃុំព្រៃថ្នង ស្រុកទឹកឈូ សហគមន៍ព្រៃឈើនារាយណ៍ ស្ថិតក្នុងឃុំនារាយណ៍ ស្រុកឈូក និងសហគមន៍ព្រៃឈើជ្រោះគគីរដែក ស្ថិតក្នុងឃុំស្រែជាខាងជើង ស្រុកដងទង់ ខេត្តកំពត

ចេញ​ផ្សាយ​ ១៥ មិថុនា ២០២០ 4942

ដោយមានសំណើសុំអន្តរាគមន៍ពីខណ្ឌរដ្ឋបាលព្រៃឈើកំពតដើម្បី សុំប្រកាសទទួលស្គាល់ស្តីពីការបង្កើត និងការគ្រប់គ្រងតំបន់ព្រៃសហគមន៍ពីក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ ក៏ដូចជាមានការឯកភាពពិឯកឧត្តមប្រធានរដ្ឋបាលព្រៃឈើ ចាប់ពីថ្ងៃទី១២ ដល់ថ្ងៃទី២៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ ក្រុមការងារនៃការិយាល័យសហគមន៍ព្រៃឈើសហការជាមួយរដ្ឋបាលព្រៃឈើមូលដ្ឋាន អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន គណៈកម្មាការគ្រប់គ្រងសហគមន៍ និងសមាជិកសហគមន៍ព្រៃឈើព្រមទាំងអ្នកពាក់ពន្ធ័បានចុះធ្វើការសម្របសម្រួលសកម្មភាពប្រជុំ ពិនិត្យ និងផ្ទៀងផ្ទាត់តំបន់សក្តានុពលព្រៃសហគមន៍ចំនួន០៣កន្លែង គឺសហគមន៍ព្រៃឈើភ្នំខ្ពប ដែលស្ថិតក្នុងឃុំព្រៃថ្នង ស្រុកទឹកឈូ សហគមន៍ព្រៃឈើនារាយណ៍ ស្ថិតក្នុងឃុំនារាយណ៍ ស្រុកឈូក និងសហគមន៍ព្រៃឈើជ្រោះគគីរដែក ស្ថិតក្នុងឃុំស្រែជាខាងជើង ស្រុកដងទង់ ខេត្តកំពត។