ការដឹក​ទឹក​រៀងរាល់​មួយ​សបា្តហ៍​ មួយ​ដង​ចាក់​ចូល​ក្នុង​អាង​ទឹក​ដែល​បាន​សង់​នា​ឆ្នាំ​កន្លង​មក​សម្រាប់​សត្វ​ផឹក របស់ឧទ្យាន​សួន​សត្វ​ និង​មជ្ឈមណ្ឌល​សង្គ្រោះ​សត្វ​ព្រៃ​ភ្នំ​តាម៉ៅ

ចេញ​ផ្សាយ​ ១៥ មិថុនា ២០២០ 4466

នៅ​រដូវ​ប្រាំង​ក្តៅ​ហួតហែង​ប្រភព​ទឹក​​ក្នុង​តំបន់​ព្រៃ​នៃ​ឧទ្យាន​សួន​សត្វ​ និង​មជ្ឈមណ្ឌល​សង្គ្រោះ​សត្វ​ព្រៃ​ភ្នំ​តាម៉ៅ​បាន​រីងស្ងួត​ស្ទេីរ​គ្រប់​កន្លែង​។ សត្វ​ព្រៃ​ជា​ច្រើន​ប្រភេទ​ ​ប្រឈម​នឹង​កង្វះ​ទឹក​ផឹក​។ ជា​វិធានការ​ ឧទ្យាន​សួន​សត្វ​ និង​មជ្ឈមណ្ឌល​សង្គ្រោះ​សត្វ​ព្រៃ​ភ្នំ​តាម៉ៅ​បាន​ដឹក​ទឹក​រៀងរាល់​មួយ​សបា្តហ៍​ មួយ​ដង​ចាក់​ចូល​ក្នុង​អាង​ទឹក​ដែល​បាន​សង់​នា​ឆ្នាំ​កន្លង​មក​សម្រាប់​សត្វ​ផឹក។