ការចុះអន្តរាគមន៍ ពិនិត្យ និងផ្ទៀងផ្ទាត់ជាក់ស្តែងលើវិវាទដីក្នុងដែនព្រៃសហគមន៍វាលអូរក្តី ដែលតវ៉ាដោយ ៤៦គ្រួសារ ស្ថិតក្នុងឃុំក្រយា ស្រុកសន្ទុក ខេត្តកំពង់ធំ ដើម្បីឈានដល់ការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងខណ្ឌរដ្ឋបាលព្រៃឈើ និងសហគមន៍ព្រៃឈើវាលអូរក្តី

ចេញ​ផ្សាយ​ ១៣ មិថុនា ២០២០ 10667

ក្រុមការងាររដ្ឋបាលព្រៃឈើថ្នាក់កណ្តាលសហការជាមួយ មន្ទីរកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ ខណ្ឌរដ្ឋបាលព្រៃឈើកំពង់ធំ អធិការដ្ឋានរដ្ឋបាលព្រៃឈើខាជើងបឹងទន្លេសាប និងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិបានចុះអន្តរាគមន៍ ពិនិត្យ និងផ្ទៀងផ្ទាត់ជាក់ស្តែងលើវិវាទដីក្នុងដែនព្រៃសហគមន៍វាលអូរក្តី ដែលតវ៉ាដោយ ៤៦គ្រួសារ ស្ថិតក្នុងឃុំក្រយា ស្រុកសន្ទុក ខេត្តកំពង់ធំ ដើម្បីឈានដល់ការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងខណ្ឌរដ្ឋបាលព្រៃឈើ និងសហគមន៍ព្រៃឈើវាលអូរក្តី។ សហគមន៍ព្រៃឈើវាលអូរក្តីត្រូវបានក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ ទទួលស្គាល់តាមរយៈប្រកាសលេខ៥៣៧ ប្រក.កសក ចុះថ្ងៃទី២៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ ។

សកម្មភាពនេះបានទទួលការគាំទ្រថវិកាទាំងស្រុងពីរាជរដ្ឋាភិបាល និងប្រជាជនជប៉ុន តាមរយៈអង្គការ ITTO គម្រោង PD 740/14 Rev. 2 ។