ការចុះជម្រុញការចុះបញ្ជិកាថែរក្សាសត្វត្រចៀកកាំជាលក្ខណៈគ្រួសារបានចំនួន៣០ទីតាំង នៅខេត្តតាកែវ សៀមរាប បន្ទាយមានជ័យ និងខេត្តឧត្តរមានជ័យ

ចេញ​ផ្សាយ​ ១៣ មិថុនា ២០២០ 3997

កាលពីថ្ងៃទី០១ ដល់ថ្ងៃទី១៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ មន្ត្រីនាយកដ្ឋានសត្វព្រៃ និងជីវចម្រុះនៃរដ្ឋបាលព្រៃឈើ បានសហការជាមួយមន្ត្រីរដ្ឋបាលព្រៃឈើខេត្តតាកែវ សៀមរាប បន្ទាយមានជ័យ និងខេត្តឧត្តរមានជ័យបានចុះជម្រុញការចុះបញ្ជិកាថែរក្សាសត្វត្រចៀកកាំជាលក្ខណៈគ្រួសារបានចំនួន៣០ទីតាំង។