ការចុះធ្វើសារពើភ័ណ្ឌវាយតម្លៃប៉ាន់ស្មានធនធានចម្ការឈើដាំ(អាកាស្យា និងប្រេងខ្យល់)របស់រដ្ឋ ក្នុងស្ថានីយដាំឈើម្សៅក្រដាស ហ៊ុន សែន មានក ស្ថិតនៅស្រុកសាមគ្គីមានជ័យ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង

ចេញ​ផ្សាយ​ ១៣ មិថុនា ២០២០ 5237

ពីថ្ងៃទី១៥ ដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ ក្រុមការងាររដ្ឋបាលព្រៃឈើថ្នាក់កណ្ដាល សហការជាមួយមន្រ្តីរដ្ឋបាលព្រៃឈើមូលដ្ឋាន និងតំណាងក្រុមហ៊ុនអេច អ៊ឹម អ៊ឹម អ៊ីនធើណេសិនណល បានចុះធ្វើសារពើភ័ណ្ឌវាយតម្លៃប៉ាន់ស្មានធនធានចម្ការឈើដាំ(អាកាស្យា និងប្រេងខ្យល់)របស់រដ្ឋ ក្នុងស្ថានីយដាំឈើម្សៅក្រដាស ហ៊ុន សែន មានក ស្ថិតនៅស្រុកសាមគ្គីមានជ័យ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង។