សិក្ខាសាលាស្តីពី វឌ្ឍនភាពនៃការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល (NGOs) ក្នុងក្របខ័ណ្ឌវិស័យកសិកម្ម នាថ្ងៃទី14 ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ2020 នៅក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ

ចេញ​ផ្សាយ​ ១៥ មិថុនា ២០២០ 13204

ថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្ត្រីរដ្ឋបាលព្រៃឈើបីរូប ត្រូវបានចាត់អញ្ជើញចូលរួមសិក្ខាសាលាស្តីពី វឌ្ឍនភាពនៃការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល (NGOs) ក្នុងក្របខ័ណ្ឌវិស័យកសិកម្ម នាថ្ងៃទី14 ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ2020 នៅក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ