កិច្ចប្រជុំពិភាក្សា និង ចុះពិនិត្យផលប៉ះពាល់ក្នុងការតម្លើងបង្គោលភ្លើងរបស់អគ្គីសនីកម្ពុជាក្នុងទីតាំងជាក់ស្តែងនៃសហគមន៍ព្រៃឈើព្រៃឈើប្រាំបីមុម ដែលស្ថិតក្នុងឃុំប្រាំបីមុម ឃុំអមលាំង ស្រុកថ្ពង ខេត្តកំពង់ស្ពឺ និងប្រជុំពិភាក្សា ព្រមទាំងចុះពិនិត្យ ទីតាំងជាក់ស្តែងចំពោះការសុំទីលានបាញ់ស៊ីបរបស់តំបន់សឹករងក្នុងតំបន់ព្រៃសហគមន៍ព្រះខែ ស្ថិតក្នុងត្រពាំងក្រញ៉ូង ស្រុកត្រាំកក់ ខេត្តតាកែវ

ចេញ​ផ្សាយ​ ១៥ មិថុនា ២០២០ 5485

កាលពីថ្ងៃទី១២ ដល់ថ្ងៃទី២៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០ ក្រុមការងារនាយកដ្ឋានព្រៃឈើ និងសហគមន៍ព្រៃឈើសហការជាមួយរដ្ឋបាលព្រៃឈើមូលដ្ឋាន អាជ្ញាធម៌មូលដ្ឋាន គណៈកម្មាការគ្រប់គ្រងសហគមន៍ និងសមាជិកសហគមន៍ព្រៃឈើព្រមទាំងអ្នកពាក់ពន្ធ័បានចុះធ្វើការសម្របសម្រួលសកម្មភាពប្រជុំពិភាក្សា និង ចុះពិនិត្យផលប៉ះពាល់ក្នុងការតម្លើងបង្គោលភ្លើងរបស់អគ្គីសនីកម្ពុជាក្នុងទីតាំងជាក់ស្តែងនៃសហគមន៍ព្រៃឈើព្រៃឈើប្រាំបីមុម ដែលស្ថិតក្នុងឃុំប្រាំបីមុម ឃុំអមលាំង ស្រុកថ្ពង ខេត្តកំពង់ស្ពឺ និងប្រជុំពិភាក្សា ព្រមទាំងចុះពិនិត្យ ទីតាំងជាក់ស្តែងចំពោះការសុំទីលានបាញ់ស៊ីបរបស់តំបន់សឹករងក្នុងតំបន់ព្រៃសហគមន៍ព្រះខែ ស្ថិតក្នុងត្រពាំងក្រញ៉ូង ស្រុកត្រាំកក់ ខេត្តតាកែវ ។