ការចុះធ្វើអនាម័យឡូតិ៍ស្រាវជ្រាវ ស្តារព្រៃឈើ និងឡូតិ៍រហាល នៅសហគមន៍ព្រៃឈើអូរសោម ឃុំសាលាវិស័យ ស្រុកប្រាសាទបល្ល័ង្គ ខេត្តកំពង់ធំ

ចេញ​ផ្សាយ​ ១៥ មិថុនា ២០២០ 9720

ក្រុមការងារវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍ព្រៃឈើ-សត្វព្រៃ នៃរដ្ឋបាលព្រៃឈើសហការណ៍ជាមួយសង្កាត់រដ្ឋបាលព្រៃឈើសាលាវិស័យ ខណ្ឌរដ្ឋបាលព្រៃឈើខេត្ដកំពង់ធំ គណៈកម្មាធិការ និងសមាជិកសហគមន៍ព្រៃឈើ ចុះធ្វើអនាម័យឡូតិ៍ស្រាវជ្រាវ ស្តារព្រៃឈើ និងឡូតិ៍រហាល នៅសហគមន៍ព្រៃឈើអូរសោម ឃុំសាលាវិស័យ ស្រុកប្រាសាទបល្ល័ង្គ ខេត្តកំពង់ធំ។