មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃបច្ចេកទេសជាលិកាវប្បកម្ម ការសិក្សាស្រាវជ្រាវលើប្រភេទឈើ និងការបង្កាត់ពូជផ្កាអ័រគីដេនៅកម្ពុជា

ចេញ​ផ្សាយ​ ១៤ មិថុនា ២០២០ 6482

វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍន៍ព្រៃឈើ-សត្វព្រៃ នៃរដ្ឋបាលព្រៃឈើ បានបណ្តុះបណ្តាលនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្មចំនួន ពីររូប។ គោលបំណងនៃវគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះគឺដើម្បីបង្កើនចំណេះដឹងថ្មីមួយដល់និស្សិតអំពីមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃបច្ចេកទេសជាលិកាវប្បកម្ម ការសិក្សាស្រាវជ្រាវលើប្រភេទឈើ និងការបង្កាត់ពូជផ្កាអ័រគីដេនៅកម្ពុជា។ មន្រ្តីបច្ចេកទេសបានបង្ហាត់បង្ហាញអំពីជាលិការវប្បកម្មនៅក្នុងបន្ទប់ពិសោធន៍ និងសកម្មភាពកាត់បណ្តុះជាលិកាឈើ ព្រមទាំងអនុវត្តន៌សកម្មភាពបង្កាត់ពូជផ្កាអ័រគីដេផងដែរ។