ការចុះសិក្សាស្រាវជ្រាវនឹងប្រមូលសំណាករុក្ខជាតិ នៅតំបន់ភូមិសាស្រ្តទឹកធ្លាក់លេងឈិន លេងអង ស្ថិតនៅភូមិហ្យាម ឃុំសែនមនោរម្យ ស្រុកអូរាំង ខេត្តមណ្ឌលគិរី

ចេញ​ផ្សាយ​ ១៥ មិថុនា ២០២០ 5459

ក្រុមការងាររបស់វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍ព្រៃឈេី សត្វព្រៃ នៃរដ្ឋបាលព្រៃឈេីសហការណ៍ជាមួយខណ្ឌរដ្ឋបាលព្រៃឈេីមណ្ឌលគិរី អាជ្ញាធរដែនដី ចុះសិក្សាស្រាវជ្រាវនឹងប្រមូលសំណាករុក្ខជាតិ នៅតំបន់ភូមិសាស្រ្តទឹកធ្លាក់លេងឈិន លេងអង ស្ថិតនៅភូមិហ្យាម ឃុំសែនមនោរម្យ ស្រុកអូរាំង ខេត្តមណ្ឌលគិរី។