ការចុះសិក្សាស្រាវនិងកំណត់តំបន់សក្តានុពលទេសចរណ៍ស្ថិតនៅស្រុកជាំក្សាន្តខេត្តព្រះវិហារ

ចេញ​ផ្សាយ​ ២៣ កក្កដា ២០១៨ 265

កាលពីថ្ងៃទី១២-២១កក្កដាឆ្នាំ២០១៨ ក្រុមការងាររដ្ឋបាលព្រៃឈើ បានចុះសិក្សាស្រាវនិងកំណត់តំបន់សក្តានុពលទេសចរណ៍ស្ថិតនៅស្រុកជាំក្សាន្តខេត្តព្រះវិហារដោយបានជួបពិភាក្សាជាមួយគណកម្មការនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធរបស់សហគមន៍ ដេីម្បីសិក្សាមេីលអំពីលទ្ធភាពរបស់សហគមន៍រំដោះស្រែក្នុងការបង្កេីតជាតំបន់ទេសចរណ៍ធម្មជាតិ