សិក្ខាសាលាបណ្តុះបណ្តាលលើកទី១៣ស្តីពីរេដបូក

ចេញ​ផ្សាយ​ ០៦ មិថុនា ២០១៨ 194

ក្រុមការងាររដ្ឋបាលព្រៃឈើបានចូលរួមកម្មវិធីសិក្ខាសាលាបណ្តុះបណ្តាលលើកទី១៣ស្តីពីរេដបូក នាថ្ងៃទៅ២៨ ខែឧសភា ដល់ថ្ងទី០១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ នៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ។ មានសិក្ខាកាមចូលរួមសរុបចំនួន១០ រូប មកពីប្រទេសកម្ពុជា និងសហភាពសហព័ន្ធមីយ៉ាន់ម៉ា។

សិក្ខាបណ្តុះបណ្តាលនេះមានគោលបំណង:
១-ចែករំលែកលទ្ធផលនៃការអនុវត្តគម្រោងទ្វេរភាគីរវាងសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ និងរដ្ឋបាលព្រៃឈើ នៃក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ នៃប្រទេសកម្ពុជា និងនាយកដ្ឋានព្រៃឈើ នៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា

២- ពិភាក្សាការរៀបចំside event សម្រាប់សន្និសីទស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលើកទី២៤ ដែលមឹងបករព្រឹត្តទៅនៅចុងឆ្នាំ២០១៨នេះ។