កិច្ចប្រជុំលើកទី ២២នៃឧត្តមមន្រ្តីព្រៃឈើអាស៊ាន

ចេញ​ផ្សាយ​ ១៩ កក្កដា ២០១៩ 320

ថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្ត្រីនៃរដ្ឋបាលព្រៃឈេី និងនាយកដ្ឋានសហប្រតិបត្តិអន្តរជាតិ ចំនួន ០៧រូប ត្រូវបានក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាន អនុញ្ញាតចាត់បញ្ជូនមកចូលរួមកិច្ចប្រជុំចំនួនបីបន្តបន្ទាប់គ្នា នៅទីក្រុងម៉ាកាទី ម៉ានីល ប្រទេសហ្វីលីពីន ៖
- កិច្ចប្រជុំទី១ : កិច្ចប្រជុំក្រុមការងារអាស៊ានស្តីពីកាអភិវឌ្ឍផលិតផលព្រៃឈេីលេីកទី២២ (22nd AWG-FPD) បាន និងកំពុងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពិថ្ងៃទី១៥-១៦ កក្កដា ២០១៩។ លទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំក្រុមការងារនេះ នឹងរាយការណ៍េជូនកិច្ចប្រជុំ ASOF ពិនិត្យ និងអនុម័តនៅថ្ងៃបន្ទាប់
- កិច្ចប្រជុំទី២ : សិក្ខាសាលាអន្តរជាតិស្តីពី The 20th ASOF International Issues Affecting Forestry and Forest Products (ថ្ងៃទី១៧ កក្កដា) និង
- កិច្ចប្រជុំឧត្តមមន្ត្រីព្រៃឈេីអាស៊ានលេីកទី២២ (22nd ASOF) ពីថ្ងឺទី១៨-២០ កក្កដា ២០១៩)។