សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពី ការបំពេញបែបបទចុះបញ្ជីថែរក្សា ឬចិញ្ចឹមសត្វត្រចៀកកាំជាលក្ខណៈគ្រួសារ

ចេញ​ផ្សាយ​ ២៦ កញ្ញា ២០១៨ 10289