ពិធីចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នារវាងរដ្ឋបាលព្រៃឈើ និងអង្គការ RECOFTC

ចេញ​ផ្សាយ​ ១៨ កញ្ញា ២០១៩ 391

៣.កញ្ញា.២០១៩ ពិធីចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នារវាងរដ្ឋបាលព្រៃឈើ និងអង្គការ RECOFTC ស្តីពី “កិច្ចសហការដើម្បីគាំទ្រដល់ការអភិវឌ្ឍសហគមន៍ព្រៃឈើនៅកម្ពុជា”។ កិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងរដ្ឋបាលព្រៃឈើ និង RECOFTC បានដំណើរការ១២ឆ្នាំមកហើយ និងសម្រេចបានលទ្ធផលផ្លែផ្កាច្រើនជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅពឹងអាស្រ័យព្រៃឈើនិងអនុផលព្រៃឈើ ពិសេសមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះរាជរដ្ឋបាលកម្ពុជាបានបង្កើតសហគមន៍ព្រៃឈើចំនួន៦៣៥កន្លែង និងបន្តជំរុញបង្កើតបន្ថែមទៀត។ Recoftc និងជួយផ្នែកកសាងសមត្ថភាពដល់សហគមន៍ និងការងារសម្របសម្រួលផ្សេងៗទៀត។ ទន្ទឹមនឹងនេះ ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទ នឹងជំរុញលើការលើកស្ទួយជីវភាពសហគមន៍ព្រៃឈើ សហគមន៍នេសាទ និងសហគមន៍កសិកម្ម ដើម្បីសម្រេចបានគោលដៅរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៅឆ្នាំ២០៣០។ សូមចូលរួមជួយសហគមន៍ខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាគ្រប់រូបភាព ទាំងការដាំដើមឈើ ឫស្សី ចិញ្ចឹមត្រី សត្វ។ល។